Wat is Yoga

Het woord yoga, komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk vertaald juk dat samenbrengen of verbinden betekent

Yoga maakt de verbinding tussen lichaam en geest door middel van de ademhaling, de oefeningen en de stilte

Gupta Upanishad

KOM MET YOGA/MEDITATIE TOT INZICHT

De vroegst bekende tekst over yoga is geschreven in het Sanskriet en komt uit de Gupta Upanishad* geschreven rond de derde eeuw voor Christus. Daarin wordt een verhaal vertelt over het intellect dat functioneert als een wagenmenner op de bok. De teugels staan voor de geest die de wagenmenner vasthoudt en de zintuigen zijn de paarden. Wat je hieruit kunt afleiden is dat Yoga een oefening is in het disciplineren en beheersen van zintuigen en geest. Tegenwoordig noemen wij dit meditatie, maar vroeger was er geen onderscheid tussen yoga en meditatie. De term ‘yoga’ zelf, komt voor het eerst voor in de Vedas (de oudste en heiligste hindoegeschriften). Deze geschriften stammen uit de Vedische tijd die in 1500 voor Christus begon.

Asana’s

Tegenwoordig als we aan yoga denken, denken we aan de houdingen of asana’s**, maar het een vergissing is om te zeggen, ik doe yoga en meditatie, omdat yoga meditatie is. De houdingen en ademhaling zijn hulpmiddelen om je geest te trainen bij het verkrijgen van mentale focus of mentale controle.

Omdat wij in het westen yoga en meditatie uit elkaar hebben getrokken. Zal ik, als ik het heb over yoga, het hebben over de houdingen en als ik het heb over meditatie het hebben over de techniek waarbij je door middel van observatie tot inzicht komt.

* Upanishad betekent leren. Het leren door bij de voeten van een meester (Guru) te zitten. (bron: Quora)
** Asana’s zijn lichaamshoudingen waarmee de yogabeoefenaar zich fysiek rekt en strekt om daarmee lenigheid, gevoel voor evenwicht, uithoudingsvermogen en vitaliteit te ontwikkelen. De beoefenaar leert echter ook aandacht en alertheid, wanneer hij zich concentreert op het innerlijke beeld, de beweging en het aannemen van de houding. (bron: Wikipedia)
De driehoek (yogahouding)
De Kaars (yogahouding)
De boom (yogahouding)
Zittende Twist

Patanjali

Vanaf het einde van de 19e eeuw werd Patanjali gezien als de klassieke yogavorm. Dit komt omdat een zeer invloedrijke yogi, Swami Vivekananda naar de Verenigde Staten kwam en deelnam aan Het Wereldparlement van religies, in Chicago 1893. Hij verkondigde, dat alle religies één en hetzelfde doel nastreven en Patanjali paste goed in dit denkbeeld. Het gedachtegoed van Swami Vivekananda, viel in vruchtbare grond en beïnvloedde veel vrijdenkers in Noord-Amerika en Europa. Swami Vivekananda was dus meer geïnteresseerd in de mentaal georiënteerde yoga, zoals die van Patanjali en was tegen de lichaamsgerichte yoga. Hij plaatste Patanjali op een voetstuk en noemde zijn yogavorm: Raja yoga, de koninklijke yoga. Patanjali heeft veel gemeen met boeddhistische leer. Boeddhisten hebben het ook over het oefenen van de geest en het komen tot mentale controle.

Moderne yoga

Latere yogi’s in de 20e eeuw, zoals Iyengar of Pattabhi Jois, brachten de lichaamsgerichte yoga naar de Verenigde Staten en Europa. Deze yogavormen richten zich vooral op de houdingen en dit is waar mensen vandaag de dag aan denken als ze het over yoga hebben.